PIDZ logo - Werken bij PIDZ

Privacy statement

PIDZ wil de privacy van haar medewerkers, zorgprofessionals, kandidaten, opdrachtgevers en leveranciers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen bij het vastleggen of verwerken van hun persoonsgegevens. Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij de privacy beschermen, welke rechten er zijn en onder welke voorwaarden wij informatie aan anderen verstrekken.

Wet en Regelgeving
PIDZ verwerkt (persoons)gegevens in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij alleen (persoons)gegevens verzamelen voor een bepaald doel en dat wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

In sommige situaties maken wij gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons (persoons)gegevens verwerken (bijvoorbeeld ten behoeve van de salarisverwerking en het opleiden van medewerkers en zorgprofessionals). Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met deze (persoons)gegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van deze (persoons)gegevens.

Daarnaast delen wij (persoons)gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn (bijvoorbeeld met de belastingdienst). Ook kan het noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening (bijvoorbeeld naar opdrachtgevers).

Doel van de verwerking
Wij verzamelen en verwerken alleen die (persoons)gegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van bemiddeling en detachering of in het kader van werkgeverschap daadwerkelijk nodig zijn.

PIDZ zal over medewerkers, zorgprofessionals en kandidaten daarom (persoons)gegevens verzamelen om te gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om een medewerker-/werkgeversrelatie of een personeels-/ arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  • om geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen en de beschikbaarheid vast te leggen;
  • om te beoordelen of de medewerker voor een (premie)korting en/ of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
  • om re-integratieverplichtingen na te komen;
    om toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
    om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.